Onze patrones

Cecilia (Latijn: Caecilia) (omstreeks 230) is een Romeinse martelares en heilige in de Rooms-katholieke Kerk.

Volgens de legende kwam ze uit een Romeinse voorname familie, gens Caecilia. Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood omstreeks 230. Ze werd patrones van muziek, instrumentenmakers en zangers.

De feestdag van de heilige is 22 november.
Als patrones van muzikanten werden talrijke muziekverenigingen, koren, fanfares en orkesten naar haar genoemd waaronder ook de onze. Zelf was ze ook inspiratiebron van vele composities, zoals Henry Purcells hymne Hail! Bright Cecilia van 1692.

De heilige Cecilia wordt doorgaans voorgesteld met het orgel. Ook met een harp of viool werd ze ooit geportretteerd. In de Nederlanden wordt ze ook vaak met een valk afgebeeld, typisch attribuut om op haar adellijke afkomst te wijzen.