Het jaarlijkse teerfeest van onze vereniging gaat sinds het ontstaan door in de maand januari, het weekend na verloren maandag en wordt hoofdzakelijk gehouden in ons lokaal - De Balans” te Eikevliet.

Het unieke is dat dit teerfeest in Eikevliet nog vier dagen duurt.

Op zaterdag komen de leden samen in zaal De Balans om 13 uur.

Om 14 uur wordt de gebedsviering ter nagedachtenis van de overleden leden opgeluisterd door de fanfare.

Om drie uur brengen we een bezoek aan ereleden Guy en Eveline die ons jaarlijks warm en gul ontvangen.

Bij gebrek aan meerdere cafés gaan we afwisselend naar het lokaal van de wipschutters en naar zaal De Balans. Om kwart voor zes worden de dames afgehaald bij Victoire en gaan we samen naar de Balans voor een lekkere feestmaaltijd.

Vanaf 21.30 uur begint het bal waar jong en oud zich amuseren op de muziek van
discobar Mistral.Op zondag komen de leden met kleine oogjes samen om 11 uur voor een muzikale uitstap. De dames worden weer afgehaald bij Victoire voor het feestmaal.

Vanaf 19 uur wordt het minibal ingezet met vrolijke muziek van ons fanfareorkest.

De harde kern vindt het dan nog niet genoeg en breien er op maandag een ludieke ‘derden dag’ aan. Deze teerdag wordt steeds voorbereid door het ‘comité van den derden dag’. Een sociaal, politiek of plaatselijk thema staat dan die dag centraal. Om twee uur wordt de klassieke biefstuk gegeten. Wat daarna allemaal gebeurt is niet steeds voor publicatie vatbaar.De diehards vinden het dan nog niet welletjes en komen op dinsdag spek met eieren eten aangeboden door de cafébaas.

De rest van de week is het dan uitblazen wat soms letterlijk wordt genomen. Sinds dit jaar wordt er zelfs een repetitie gehouden op dinsdagavond.Het teerfeest in Eikevliet … dat moet je meegemaakt hebben.